Tuesday, June 29, 2010

Tahun 6: (3.4.7) Adab Menjaga Harta Benda Sekolah

Aras 1 :
1. Murid dapat menyebut contoh harta benda sekolah.
2. Menyatakan adab menjaga harta benda sekolah :
     2.1. Menggunakannya dengan cermat.
     2.2. Tidak merosakkannya.
     2.3. Mematuhi peraturan penggunaannya.
3. Berdosa merosakkan harta benda sekolah.

Aras 2 :
1. Menyatakan peraturan penggunaan harta benda sekolah .
2. Menerangkan akibat merosakkan harta benda sekolah :
2.1. Dimarahi guru.
2.2. Berlaku pembaziran.
2.3. Menyusahkan orang lain.
2.4. Dikenakan tindakan disiplin.
3. Menyayangi harta benda sekolah.
4. Harta benda sekolah hak kita bersama.

Aras 3 :
1. Menjelaskan kebaikan menjaga harta benda sekolah :
1.1. Memaksimakan manfaat yang ada.
1.2. Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar.
1.3. Mendapat penghargaan.
1.4. Menambahkan / mengekalkan keceriaan sekolah.

No comments:

Post a Comment